Khóa Học Vẽ Shopdrawing Điện Tòa Nhà

3,500,000

Danh mục:

Mô tả

Phần 1: Các Bước Triển Khai Bản Vẽ Shopdrawing

Bài 1: Diễn giải các loại bản vẽ

Bài 2: Vẽ Shopdrawing cần chuẩn bị những gì

Bài 3: Quy trình triển khai bản vẽ Shopdrawing

Phần 2: Sử dụng Autocad để vẽ Shopdrawing

Bài 1: Chuẩn bị file mẫu, Layer, Dim, Text

Bài 2: Các lệnh cần thiết để vẽ Shopdrawing (phần 1)

Bài 3: Các lệnh cần thiết để vẽ Shopdrawing (phần 2)

Bài 4: Các lệnh cần thiết để vẽ Shopdrawing (phần 3)

Bài 5: Thủ thuật vẽ nhanh, sử dụng các Lipscad

Bài 6: Sử dụng Kho thư viện để vẽ Shopdrawing

Phần 3: Triển Khai Vẽ Shopdrawing

Bài 1: Vẽ shopdrawing phần trạm biến áp (phần 1)

Bài 2: Vẽ shopdrawing phần trạm biến áp (Phần 2)

Bài 2: Vẽ shopdrawing phần trạm biến áp (Phần 3)

Bài 3: Vẽ shopdrawing Tủ trung thế  RMU (phần 1)

Bài 4: Vẽ shopdrawing Tủ trung thế RMU (phần 2)

Bài 5: Vẽ shopdrawing Tủ trung thế RMU (phần 3)

Bài 6: Vẽ Shopdrawing Tủ Hạ thế (Phần 1)

Bài 7: Vẽ Shopdrawing Tủ Hạ thế (Phần 2)

Bài 8: Vẽ Shopdrawing Tủ Hạ thế (Phần 3)

Bài 9: Vẽ Shopdrawing thang máng cáp (Phần 1)

Bài 10: Vẽ Shopdrawing thang máng cáp (Phần 2)

Bài 11: Vẽ Shopdrawing thang máng cáp (Phần 3)

Bài 12: Vẽ Shopdrawing Nguồn ổ cắm phòng, căn hộ, hành lan…(phần 1)

Bài 13: Vẽ Shopdrawing Nguồn ổ cắm phòng, căn hộ, hành lan…(phần 2)

Bài 14: Vẽ Shopdrawing Nguồn ổ cắm phòng, căn hộ, hành lan…(phần 2)

Bài 15: Vẽ Shopdrawing Chiếu sáng (phần 1)

Bài 16: Vẽ Shopdrawing Chiếu sáng (phần 2)

Bài 17: Vẽ Shopdrawing Chiếu sáng (phần 3)

Bài 18: Vẽ Shopdrawing Chống sét nối đất (phần 1)

Bài 19: Vẽ Shopdrawing Chống sét nối đất (phần 2)

Bài 20: Vẽ Shopdrawing Chống sét nối đất (phần 3)

Phần 4: IN Ấn

Bài 1: In ấn rõ nét, đúng tỷ lệ model

Bài 2: In ấn rõ nét, đúng tỷ lệ layout

Bài 3: Thủ thuật in hàng loạt, xuất file PDF.