Khóa Học Thiết Kế Đường Dây và Trạm Biến Áp 22, 35kV

3,000,000

Danh mục:

Mô tả

Phần 1: Hướng Dẫn Đọc Hiểu Các Bản Vẽ Mẫu

Bài 1: Giới thiệu mẫu hồ sơ thiết kế trạm đường dây

Bài 2: Phân tích sơ đồ đấu nối trạm đường dây (phần 1)

Bài 3: Phân tích sơ đồ đấu nối trạm đường dây (phần 2)

Bài 4: Đọc hiểu và phân tích nguyên lý hoạt động các loại tủ trung thế RMU

Bài 5: Đọc hiểu và phân tích nguyên lý hoạt động các thiết bị trung thế (phần 1)

Bài 6: Đọc hiểu và phân tích nguyên lý hoạt động các thiết bị trung thế  (Phần 2)

Phần 2: Vẽ Trạm Đường Dây bằng Autocad:

Bài 1: Tạo file mẫu để thiết kế: Layer, dim, text, khung tên A0,A1,A2,A3,A4

Bài 2: Các lệnh Autocad cần thiết để vẽ trạm, đường dây (phần 1)

Bài 3: Các lệnh Autocad cần thiết để vẽ trạm, đường dây (phần 2)

Bài 4: Sử dụng các thư viện có sẵn để vẽ trạm đường dây

Bài 5: Thủ thuật lên bản vẽ và chỉnh sửa (phần 1)

Bài 5: Thủ thuật lên bản vẽ và chỉnh sửa (phần 2)

Bài 6: Thủ thuật định tỷ lệ cho bản vẽ.

Bài 7: Cách in bản vẽ đẹp, chuẩn theo đúng tỷ lệ.

Bài 8: Xuất bản vẽ hàng loạt sang file PDF.

Phần 3: Tính toán thiết kế đường dây trên không

Bài 1: Tính toán cơ lý đường dây trên không

Bài 2: Tính chọn móng, hành lan an toàn, khoảng chéo

Bài 3: Tính chọn khoảng trụ, xà, sứ, khoảng đỡ, khoảng néo

Bài 4: Tính chọn tiếp địa đường dây.

Phần 4: Tính chọn thiết bị trung thế

Bài 1: Chọn tủ trung thế  RMU

Bài 2: Chọn Chống sét van

Bài 3: Chọn Dao cách ly, Dao có tải

Bài 4: Chọn Cầu chì tự rơi, Recloser

Phần 5: Tính toán thiết kế trạm biến áp:

Bài 1: tính chọn trạm biến áp

Bài 2: Trạm treo (Phần 1)

Bài 3: Trạm treo ( Phần 2)

Bài 4: Trạm KIOS

Bài 5: Trạm Xây

Phần 6: Tính Toán Tủ Hạ Thế +Tủ Bù:

Bài 1: Tính chọn Máy cắt, MCCB, MCB….

Bài 2: Tính chọn Thanh Cái, Dây Dẫn hạ thế

Bài 3: Tính chọn tủ bù từ A-Z (phần 1)

Bài 4: Tính chọn tủ bù từ A-Z (phần 2)

Phần 7: Triển Khai dự án cụ thể từ A-Z:

Bài 1: Triển khai thiết kế trạm nhà máy sản xuất bao bì 560KvA (phần 1)

Bài 2: Triển khai thiết kế trạm nhà máy sản xuất bao bì 5600KvA (phần 2)

Bài 3: Triển khai thiết kế trạm khách sạn hương Sơn 250kVA (Phần 1)

Bài 4: Triển khai thiết kế trạm khách sạn hương Sơn 250kVA (Phần 2)

Bài 5: Triển Khai thiết kế trạm đường dây khu công nghiệp phú tuấn 1000kvA (Phần 1)

Bài 6: Triển Khai thiết kế trạm đường dây khu công nghiệp phú tuấn 1000kvA (Phần 2)