Khóa Học Thiết Kế Điện Nhà Dân – Biệt Thự – Tòa Nhà

3,500,000

Danh mục:

Mô tả

Nội Dung Khóa Học

Phần 1: Sử Dụng Autocad Để Vẽ Điện

Bài 1: Tạo file mẫu thiết kế : Layer, Dim, Text, Khung tên: A0,A1,A2,A3,A4

Bài 2: Các lệnh vẽ điện (Phần 1)

Bài 3: Các lệnh vẽ điện (Phần 2)

Bài 4: Các lệnh vẽ điện (Phần 3)

Bài 5: Sử dụng thư viện ME, Xreff, Block

Phần 2: Vẽ Thiết Kế Nhà Dân:

Bài 1: Xử lý bản vẽ kiến trúc

Bài 2: Tính toán Ổ Cắm, vẽ bố trí ổ Cắm

Bài 3: Tính Toán vẽ Thiết kế chiếu sáng

Bài 4: Tính Toán, vẽ thiết kế điều hòa thông gió

Bài 5: Tính Toán Phụ Tải

Bài 6: Vẽ sơ đồ nguyên lý cho toàn nhà

Bài 7: Thiết kế điện nhẹ: Tivi, Tel, Internet…

Bài 8: Thiết kế chống sét và nối đất.

Phần 3: Vẽ Thiết Kế Điện Biệt Thự:

Bài 1: Xử lý bản vẽ kiến trúc

Bài 2: Tính toán Ổ Cắm, vẽ bố trí ổ Cắm

Bài 3: Tính Toán Chiếu Sáng, Thiết kế chiếu sáng

Bài 4: Tính Toán, vẽ thiết kế điều hòa thông gió

Bài 5: Tính Toán Phụ Tải

Bài 6: Vẽ sơ đồ nguyên lý cho Biệt Thự

Bài 7: Thiết kế điện nhẹ: Tivi, Tel, Internet…

Bài 8: Thiết kế chống sét và nối đất.

Phần 4: Thiết Kế Điện Tòa Nhà

 Nội dung 1: Xử lý bản vẽ kiến trúc

 Nội dung 2: Tính toán Ổ Cắm, vẽ bố trí ổ Cắm

 Nội dung 3: Tính Toán Chiếu Sáng, Thiết kế chiếu sáng

 Nội dung 4: Tính Toán, vẽ thiết kế điều hòa thông gió

 Nội dung 5: Tính Toán Phụ Tải

 Nội dung 6: Tính toán chọn Trạm biến áp, Máy phát dự phòng, tủ bù

 Nội dung 7: Vẽ sơ đồ nguyên lý cho toàn nhà

 Nội dung 8: Vẽ tủ điện, thang máng cáp

 Nội dung 9: Thiết kế điện nhẹ: Tivi, Tel, Internet, Báo cháy, Thoát hiểm…

 Nội dung 10: Thiết kế chống sét và nối đất.