KHÓA HỌC AUTOCAD DÀNH CHO DÂN ĐIỆN

1,000,000

Danh mục:

Mô tả

Bạn sẽ học được gì?

Bài 1: Giới thiệu giao diện, cách sử dụng cơ bản về Autocad

Bài 2: Giới thiệu các bản vẽ điện

Bài 3: Mẹo tạo file cad mẫu đầy đủ layer, dim, text, thư viện vẽ điện (phần 1)

Bài 3: Mẹo tạo file cad mẫu đầy đủ layer, dim, text thư viện vẽ điện (phần 2)

Bài 4: Cách tạo khung tên cực nhanh đúng chuẩn A0,A1,A2,A3,A4

Bài 5: Hướng dẫn dùng các lệnh để vẽ điện (phần 1)

Bài 6: Hướng dẫn dùng các lệnh vẽ điện (Phần 2)

Bài 7: Hướng dẫn dùng các lệnh vẽ điện (Phần 3)

Bài 8: Hướng dẫn dùng các lệnh vẽ điện (Phần 4)

Bài 9: Mẹo cập nhật bản vẽ tự động hàng loạt ( Dùng Xreff, Block)

Bài 10: Thủ Thuật sử dụng các Lips Cad để vẽ nhanh, bóc khối lượng nhanh

Bài 11: Hướng dẫn căng chỉnh, xuất bản vẽ đúng tỷ lệ.

Bài 12: Mẹo dùng lệnh in hàng loạt, in tự động, chỉnh rõ các nét chi tiết, xuất file pdf (phần 1)

Bài 13: Mẹo dùng lệnh in hàng loạt, in tự động, chỉnh rõ các nét chi tiết, xuất file pdf (phần 2)